Vereniging De Kaap

Erfpacht en terreinbeheer worden voor de De Kaap verzorgd door de Vereniging Eigenaren Zomerhuizen De Kaap.

Geschiedenis

De historie

In de jaren 50 van de vorige eeuw werden in de duinpan aan de voet van Kaap Bol de eerste tenthuisjes geplaatst. Rond april werden ze opgezet, eind september gingen ze plat. Het terrein ‘De Kaap’ ontwikkelde zich tot een gebied met een geheel eigen identiteit, ‘het kamp der kleine luyden’: gemeenschappelijke grond met daarop ’s zomers tenthuisjes onder dekzeil. Daarmee onderscheidde het zich van het grote Duinkersoord met haar ‘echte woningen’ Eind jaren zeventig in de vorige eeuw maakten de tenthuizen plaats voor 24 zomerwoningen. De tijd van 2 buitenwasplaatsen en 4 gemeenschappelijke toiletten lag achter ons. Gemeenschappelijke belangen brachten ons samen en vormden de basis van een zelfstandige vereniging naast de SBVE. In 1997 werd de Vereniging Eigenaren Zomerhuizen ‘De Kaap’ statutair vastgelegd. De kracht van de samenwerking deed zich gelden: allerlei nutsvoorzieningen kwamen binnen eigen-huis-bereik: van water en riolering t/m internet.

De stichting nu

Vereniging De Kaap

Het wooncomfort is inmiddels afgestemd op de eisen van de tijd, maar de uniciteit van het terrein bleef behouden: een open duinlandschap voor het grootste deel in gemeenschappelijk (pacht-)bezit van de vereniging van eigenaren, waarin onnatuurlijke terreinafbakening niet voorkomt.

Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring

Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring