vhnv

De Vereniging Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland houdt zich primair bezig met de belangenbehartiging van eigenaren van vakantiehuizen in het duingebied grenzend aan het Noordzeestrand op Vlieland.

Het laatste nieuws

Binnenkort stelt de gemeenteraad een profielschets vast voor de nieuwe burgemeester van Vlieland. Graag wil de gemeenteraad horen wat u belangrijke eigenschappen en capaciteiten vindt die u graag terugziet in …
Zoals wij u eerder informeerden, heeft de VHNV samen met de gemeente twee brochures gemaakt m.b.t. de nieuwe ondergrondse afvalcontainers; één voor huisjeseigenaren en één voor huurders. In de brochures …
Medio september is firma Omrin in opdracht van de gemeente Vlieland begonnen met het plaatsen van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers in het duingebied. De VHNV heeft samen met de gemeente …
Klimaatstichting HIER is in samenwerking met gemeente Vlieland een bewonersspel gestart op het eiland. Met bewonersspel HIER begint het maken buurtbewoners op een leuke en laagdrempelige manier kennis met wonen …
Download hier onze nieuwste nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt verwezen naar de volgende twee downloads: Bijlage 1: Afvalinzameling – informatie voor huiseigenaren Bijlage 2: Afvalinzameling – informatie voor huurders