Over de vereniging

Onze activiteiten

Wat doen wij precies?

Belangenbehartiging

De voornaamste taak van onze vereniging is het behartigen van de belangen van de eigenaren met een vakantiehuis in het Noordzeeduinengebied Vlieland.

Informatievoorziening

De vereniging informeert haar leden over relevante onderwerpen met betrekking tot Vlieland, de vakantiehuisjes en onze gasten/huurders.

Gezamenlijke kansen

Daar waar dat mogelijk en voor de leden wenselijk is, bundelt de vereniging de krachten om kansen te benutten of problemen op te lossen.

Over ons

De vereniging

De Vereniging Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland (VHNV) houdt zich primair bezig met de belangenbehartiging van eigenaren van vakantiehuizen in het duingebied grenzend aan het Noordzeestrand op Vlieland. Hiervoor staan wij in contact met diverse organisaties zoals de Gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer (SBB), VVV Vlieland, Rederij Doeksen, Toeristisch Platform Vlieland (TPV), diverse Vlielandse ondernemers en de beheerstichtingen SBEV, SBEA en Vereniging De Kaap. Wij richten ons daarbij op de voor de huiseigenaren (en hun gasten/huurders) relevante onderwerpen zoals bestemmingsplannen en bouwvoorschriften, (duurzame) energie, forenzen- en toeristenbelasting, afvalinzameling, de vaarverbinding tussen Harlingen en Vlieland, etc.

Behalve belangenbehartiging dragen wij zorg voor een goede informatievoorziening over Vlieland of aanverwante onderwerpen die relevant (kunnen) zijn voor onze leden. Daarnaast kan de vereniging als springplank dienen voor gezamenlijke activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energievoorziening en verduurzaming, maar ook aan de gezamenlijke reservering van kaarten voor het openluchtfestival Into The Great Wide Open.

Voor de financiering van onze werkzaamheden betalen de leden jaarlijks € 20 contributie. De contributie wordt geïnd door de eigen beheerstichting of -vereniging en die dragen het vervolgens af aan de VHNV.

Onze geschiedenis

De vereniging vroeger

In 1920 richt Nanning Willem Duinker de Exploitatiemaatschappij Noordzeebad Vlieland NV op om het toerisme naar Vlieland te bevorderen. In 1922 neemt hij voor een periode van 75 jaar ca 25 ha duin van de Staat in erfpacht: het huidige Duinkersoord. Duinker geeft percelen in ondererfpacht uit waarop “eigenaren” een huisje mogen bouwen. Het eerste huisje wordt in 1929 gebouwd. Daarna gaat het snel: in 1935 staan er zo’n 40 huisjes, en nu staan er 170 huisjes op Duinkersoord.

In 1955 overlijdt Duinker en wordt hij begraven op Vlieland. In 1972 zet de familie Duinker de exploitatiemaatschappij om in een BV omdat het plannen heeft om deze verkopen. De huiseigenaren (ondererfpachters) maken zich grote zorgen dat de exploitatiemaatschappij in verkeerde handen komt en/of dat Staatsbosbeheer (SBB) hier aanleiding in ziet het erfpachtcontract te ontbinden. Op initiatief van enkele huiseigenaren vindt een bijeenkomst plaats in het Strandhotel. Om de belangen van de huiseigenaren en de erfpacht veilig te stellen bestaat er behoefte aan het oprichten van een vereniging van eigenaren. Op 19 juli 1976 wordt de Vereniging van Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland (VHNV) opgericht. Uit de Statuten: “Doel van de vereniging is de behartiging van de algemene belangen van de leden, voorzover het betreft het bezit van een recreatiewoning in het Noordzeeduinengebied op Vlieland. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden, zo mogelijk op tweede paasdag te Vlieland.” 108 van de 120 huiseigenaren wordt lid.

Een jaar later besluit de VHNV om per 1 januari 1978 de Exploitatiemaatschappij Noordzeebad Vlieland BV over te nemen van de familie Duinker. Elke huiseigenaar op Duinkersoord betaalt eenmalig fl. 300 om de overname te bekostigen.

In 1996 besluiten de aandeelhouders van de Exploitatiemaatschappij Noordzeebad Vlieland BV en tevens leden van de VHNV dat – met het oog op het aflopen van het erfpachtcontract per 31 december 1996 – er een duidelijke scheiding moet komen tussen de VHNV en de exploitatiemaatschappij. Deze laatste dient zich dan te beperken tot kwesties in relatie tot de erfpacht en SBB. Alle overige zaken blijven bij de VHNV. Op 30 december 1996 wordt de Exploitatiemaatschappij Noordzeebad Vlieland BV ontbonden. De onderneming wordt voortgezet door de nieuw opgerichte Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord. De VHNV blijft bestaan, maar is dus geen “eigenaar/erfpachter” meer. De Stichting sluit een nieuw erfpachtcontract met SBB voor 30 jaar en de huiseigenaren worden ondererfpachter bij de Stichting. Op 1 januari 2004 treden ook de 25 huiseigenaren van Vliepark toe tot de stichting die dan Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord en Vliepark gaat heten (inmiddels afgekort tot SBEV). De 40 huiseigenaren van de Ankerplaats hebben via de Stichting Beheer Erfpacht Ankerplaats (SBEA) een eigen erfpachtcontract met SBB. Dat geldt ook voor Vereniging De Kaap. Verreweg het grootste deel van de huiseigenaren van zowel Duinkersoord, Vliepark,  Ankerplaats en de Kaap is ook lid van de VHNV.

Bron: Vlieland Duinhuisjes on(t)roerend goed, Noor Kruys-Harkema (2e druk, 2015)

Belangenbehartiging per gebied

Belangenbehartiging per gebied

De vereniging vertegenwoordigt in beginsel alle eigenaren van vakantiehuizen in het duingebied grenzend aan het Noordzeestrand van Vlieland. Dit omvat de gebieden Ankerplaats, Vliepark, Duinkersoord en De Kaap. Per gebied is er ook een eigen stichting of vereniging die zorgt voor afhandeling van de jaarlijkse erfpacht en voor het beheer van de gezamenlijke terreinen (met name de wegen). 

Aantal huisjes

Duinkersoord
145
Vliepark
25
Ankerplaats
40
De Kaap
25

Duinkersoord en Vliepark (SBEV)

Erfpacht en terreinbeheer worden voor Duinkersoord en Vliepark verzorgd door Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark.

Ankerplaats
(SBEA)

Erfpacht en terreinbeheer worden voor de Ankerplaats verzorgd door de Stichting Beheer en Erfpacht Ankerplaats.

De Kaap (Vereniging De Kaap)

Erfpacht en terreinbeheer worden voor de De Kaap verzorgd door de Vereniging Eigenaren Zomerhuizen De Kaap.

Contact opnemen?

Zijn er nog dingen onduidelijk, heeft u vragen of opmerkingen of bent u op zoek naar de contactgegevens van onze vereniging? Druk dan op onderstaande knop om naar onze contactpagina te gaan.

Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring

Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring