Privacy- en cookieverklaring Website VHNV

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Vereniging Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland (VHNV) behartigt de belangen van de eigenaren met een vakantiehuis in het Noordzeeduinengebied Vlieland. Daar waar dat mogelijk en voor de leden wenselijk is, bundelt de vereniging de krachten om kansen te benutten of problemen op te lossen. De vereniging informeert haar leden over relevante onderwerpen m.b.t. Vlieland, de vakantiehuisjes en onze gasten/huurders.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die ons iets vertellen over u. Voorbeelden daarvan zijn uw naam, adres of geboortedatum. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u zich bij ons registreert of wanneer u contact met ons hebt.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

Het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over activiteiten van VHNV

VHNV vertegenwoordigt uw belangen als huiseigenaar en daarom vertellen we graag wat we voor u doen en welke ontwikkelingen voor u van interesse kunnen zijn.

Onze overeenkomsten uitvoeren

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen voor de jaarlijkse vergadering van eigenaren.
 • U informeren over relevante zaken
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.Van wie hebben we persoonsgegevens?Van iedereen die zich heeft geregistreerd via de website (www.vhn-vlieland.nl) en die direct contact heeft (gehad) met ons.Welke persoonsgegevens verzamelen we?Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.Gegevens over wie u bentDenk aan dit soort gegevens:
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De naam van uw huisje(s)Waarvoor gebruiken we ze?
 • We willen u natuurlijk persoonlijk aanspreken als we u post sturen. En het goede (e-mail)
 • adres gebruiken.
 • We willen kunnen toetsen voor welke huisjes VHNV de belangen vertegenwoordigt
 • En als er iets wijzigt, passen we uw persoonsgegevens aan.

Met wie delen we persoonsgegevens?

 • Eventuele dienstverleners die voor VHNV werken
 • De verzoeker tot het houden van een algemene ledenvergadering, mits er aan devoorwaarden is voldaan, zoals beschreven in de statuten van de verenigingWie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevensDe verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van het bestuur van VHNVUw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’.
 • Als u uw gegevens wilt wijzigen, dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’.
 • U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt verder het verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen we om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze backupsystemen verwijderen.Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen of uitermate onpraktisch zijn.Voor bovenstaande verzoeken kun u ons een e-mail sturen. Voeg bij uw e-mail een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Vergeet niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt uw e-mail sturen aan info@vhn-vlieland.nl met daarin een omschrijving van uw verzoek. U krijgt binnen een maand antwoord.U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij VHNV en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Hoe lang bewaren we persoonsgegevensWe bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.Hoe zorgen we voor uw persoonsgegevensWe nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen voor onze systemen en persoonsgegevens om deze te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen we u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring