Geen Algemene ledenvergadering in 2020

Geen Algemene ledenvergadering in 2020

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Volgens de statuten van de vereniging moet het financieel verslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Het bestuur heeft echter besloten om i.v.m. de Covid-19 situatie geen extra vergadering in 2020 te organiseren. Dit betekent dat wij op de Paasvergadering op zaterdag 3 april 2021 goedkeuring van u zullen vragen voor het financieel verslag van vorig jaar en het verslag van dit jaar. Indien u vragen heeft over dit besluit, verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur (info@vhn-vlieland.nl).